Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Kultura słowa (31 V)

31/05/17 ks. Radosław Rychlik
W domu Elżbiety gości Maryja i pokój Ducha Świętego, który przyniosła słowami swego pozdrowienia i błogosławieństwa. Kto z nas nie chciałby mieszkać w takim domu, gdzie między bliskimi sobie ludźmi panuje pokój, Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego, potrzebne w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji? Zapytajmy się jeszcze czy tak jest w naszych domach?