Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

On święty i my święci

08/05/17 ks. Franciszek Zawadzki
Święty Stanisław, ale także wielu innych świętych będą nas także przekonywać, że na naszej drodze do świętości nie są przeszkodą rysy na naszym życiorysie, popełnione nieraz błędy, słabości… Ważniejsze od tego, że święty Piotr wyparł się swego mistrza, dla Jezusa było to, że wreszcie wyznał swą miłość do Chrystusa i zgodził się być pasterzem Kościoła. Ważniejsze dla Boga było zaangażowanie świętego Pawła w dzieło głoszenia Ewangelii, niż jego wcześniejsze prześladowanie chrześcijan, którego dopuszczał się jako Szaweł.