Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Słudzy uświęcania (8 VI)

08/06/17 ks. Jan Augustynowicz
JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA Gromadzimy się na Eucharystii, aby uczcić jedno z nowszych świąt w kalendarzu liturgicznym wyznaczone przez papieża Benedykta XVI na czwartek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Jego istotą jest uwielbienie Chrystusa – Arcykapłana, jedynego naszego Pośrednika u Ojca oraz modlitwa o uświęcenie tych, których Jezus w szczególny sposób zaprosił do kapłańskiej wspólnoty ze sobą przez sakrament święceń. Wdzięczni za naszych duszpasterzy, módlmy się gorąco o ich wierność i miłość, aby zawsze byli zjednoczeni z Jezusem.