Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Stał się uchem dla mojego zbawienia (8 VI)

08/06/17 Sławomir Zatwardnicki
JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA Biblijny autor stwierdza dziś, że „uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa”. Dlaczego przez „ofiarę ciała”? Ponieważ mogę być zbawiony jedynie dzięki temu, że On przyjął „moje” człowieczeństwo. Stał się prawdziwym człowiekiem, choć nie przestał być Synem Ojca. Prawdziwy człowiek – z prawdziwą ludzką wolą; prawdziwy Syn, który ma wolę wypełnić wolę Ojca.