SYTUACJE DUSZPASTERSKIE
Homilia do dorosłych

Jan Chrzciciel – narodzony w Słowie (24 VI)

24/06/17 Olaf Szczypiński
Orędzie zwiastujące narodzenie Jana zawiera, oprócz rodowodu, także zapowiedź misji, w której realizują się słowa proroków, w tym także dotyczące namaszczenia Mesjasza (zob. Mi 3,1; Dn 9,21-24). W życiu Jana dochodzi więc do spotkania się słowa z życiem. Misja Jana pochodzi od Słowa i jest Jego spełnieniem.