Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł
Pierwszy piątek

Droga, którą warto iść (7 V)

28/04/17 Danuta Szelejewska
Każda z dróg prowadzi do jakiegoś celu. Gdzieś jest jej początek i gdzieś tkwi kres. Wędrowcy pokonując przydrożne przeszkody, wciąż podążają naprzód. Idą tak długo, aż dojdą do upragnionego, wcześniej wytyczonego celu. Nawet w przypadku pomyłki wystarczy zawrócić i sytuacja zostaje pomyślnie rozwiązana. W odczytanym przed chwilą fragmencie Ewangelii usłyszeliśmy o Chrystusie wybierającym się w drogę.