Pierwszy piątek

Sprzeczki (7 V)

28/04/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Sprzeczamy się często, o byle co. Nie potrafimy się pięknie różnić. Bardzo zły przykład dają nam przede wszystkim niektórzy politycy, a w szczególności niektórzy posłowie. Jesteśmy nieraz świadkami, jak w studio telewizyjnym lub radiowym wszyscy mówią naraz. Kto zrozumie tę kakofonię?