Spotkanie wspólnoty różańcowej
Homilia do dorosłych

Konwencja czy świadome przeżywanie wiary (na czerwiec)

01/06/17 ks. Kazimierz Siemieński
Silna wiara opierająca się jedy­nie i wyłącznie na Bogu, nie szukająca żadnego oparcia czy asekuracji egzystencji ludzkiej w środkach ziemskich, jest wiarą Świętych. Ona dawała im nadprzyrodzoną moc i panowanie nad stworzonymi siłami natury. Ona czyniła cuda. Czy nie o taką wiarę mamy zabiegać i wprost walczyć?