SYTUACJE DUSZPASTERSKIE
Homilia do dzieci

Uczcie się ode Mnie (zakończenie roku szkolnego)

23/06/17 ks. Maciej Kubiak
Wakacje to czas poznawania świata. Tego stworzonego przez Pana Boga i tego, które jest dziełem człowieka. Patrząc i przeżywając jedno i drugie, także myśląc o tym refleksyjnie możemy z wakacji wrócić mądrzejsi, lepsi, nawet bardziej wierzący. Od czego to zależy? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w dzisiejszej ewangelii. „Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi»”.