Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
SYTUACJE DUSZPASTERSKIE
Homilia do dorosłych

Wspierajmy modlitwą Piotra naszych czasów (29 VI)

29/06/17 ks. Kazimierz Kubat SDS
„Ubi Petrus, Ibi Ecclesia, Ibi Deus” – zdanie to przypisywane Świętemu Ambrożemu wyraża wiarę Kościoła, zgodnie z którą Święty Piotr i Jego następcy mają w Kościele uprzywilejowane miejsce, a jednocześnie władzę i odpowiedzialność za Kościół Chrystusowy.