SYTUACJE DUSZPASTERSKIE
Homilia do dorosłych

Wspierajmy modlitwą Piotra naszych czasów (29 VI)

29/06/17 ks. Kazimierz Kubat SDS
„Ubi Petrus, Ibi Ecclesia, Ibi Deus” – zdanie to przypisywane Świętemu Ambrożemu wyraża wiarę Kościoła, zgodnie z którą Święty Piotr i Jego następcy mają w Kościele uprzywilejowane miejsce, a jednocześnie władzę i odpowiedzialność za Kościół Chrystusowy.