Droga Krzyżowa dla dorosłych

Dotknij ran

03/03/17 Szymon Bojdo
Ksiądz Tomasz Halik pisał w książce pt. „Dotknij ran”: „Wiara chrześcijańska jest nieustającym przenikaniem się Ewangelii i naszego życia, odwagą wchodzenia w wydarzenie, coraz to nowym i głębszym odkrywaniem sensu opowieści biblijnych, poprzez nasze doświadczenia życiowe, ale także naszej zgody na to, by mocne obrazy Ewangelii stopniowo oświetlały, wyjaśniały i przetwarzały bieg naszego życia”. W naszym codziennym biegu wchodzimy teraz na ścieżkę kroczenia za Jezusem. Pozwalajmy, by w Drodze Krzyżowej ten, który przyjął na siebie wszystkie nasze boleści i rany, przemieniał nasze życie. Dotknijmy jego ran, by móc uzdrowić swoje.