Droga Krzyżowa dla dorosłych

Droga krzyżowa słowami Pisma Świętego

03/03/17
„Kolana mi się chwieją…” (Ps 109,24). Chwila ciszy… „Umocnij kroki moje na ścieżkach Twoich, aby się nie chwiały moje stopy” (Ps 16,5). Chwila ciszy… „Przykrość Mi zadałeś twoimi grzechami, występkami Twoimi Mnie zamęczasz” (Iz 43,24). Chwila ciszy…
Wprowadzenie
„Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Mt 20,18-19).
Chwila ciszy…
„Znacie drogę dokąd Ja idę (…). Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,4-6).
Chwila ciszy…
 
Stacja I
Pan Jezus skazany na śmierć
„Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów. Chełpi się, że zna Boga (…). Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – jak mówił – będzie ocalony” (Mdr 2,12-13.20).
Chwila ciszy…
„Piłat usiłował Go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: «Jeżeli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara (…). Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa (…) i wydał Żydom, aby Go ukrzyżowano” (J 19,12.16).
Chwila ciszy…
 
Stacja II
Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona
„Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota” (J 19,16-17)
Chwila ciszy…
„Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeżeli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 10,38). „Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien” (Łk 9,23).
Chwila ciszy…
 
Stacja III
Pierwszy upadek Pana Jezusa
„Kolana mi się chwieją…” (Ps 109,24).
Chwila ciszy…
„Umocnij kroki moje na ścieżkach Twoich, aby się nie chwiały moje stopy” (Ps 16,5).
Chwila ciszy…
„Przykrość Mi zadałeś twoimi grzechami, występkami Twoimi Mnie zamęczasz” (Iz 43,24).
Chwila ciszy…
 
Stacja IV
Pan Jezus spotyka swą matkę
„Symeon (…) rzekł do Maryi, Matki Jezusa: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją dusze miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2,34-35).
Chwila ciszy…
„Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co Mnie przytłacza, którą doświadczył Mnie Pan” (Lm 1,12).
Chwila ciszy…
 
Stacja V
Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi
„Sprawiedliwy ginie, a nikt się tym nie przejmuje. Bogobojni ludzie znikają” (Iz 57,71). „Nie ma ani jednego” (Ps 14,3).
Chwila ciszy…
„Przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola, właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego” (Mk 15,21-22).
Chwila ciszy…
 
Stacja VI
Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa
„Na współczującego czekałem, ale go nie było, i na pocieszających, lecz ich nie znalazłem” (Ps 69,21).
Chwila ciszy…
„Błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi” (Łk 7,23).
Chwila ciszy…
„Przecież gdym ujrzał Twe oblicze, było ono odbiciem istoty nadziemskiej i okazałeś mi wielką życzliwość” (Rdz 33,10).
 
 
Stacja VII
Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi
„Kiedy się chwieję, z radością się zbiegają, przeciwko Mnie schodzą się obcy, których nie znam, szarpią Mnie bez przerwy, napastują i szydzą ze Mnie, zgrzytają przeciw Mnie zębami” (Ps 35,15-16).
Chwila ciszy…
„Już nie wstanie Ten, co się położył” (Ps 41,9).
Chwila ciszy…
 
 
Stacja VIII
Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty
„Szło za Jezusem mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?” (Łk 23,27-31).
Chwila ciszy…
„Kłamiliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się Boga” (Prz 31,30).
 
 
Stacja IX
Trzeci upadek Pana Jezusa
„Jestem nędzny i zbolały” (Ps 69,30).
Chwila ciszy…
„Złożyłem w Panu całą nadzieję; schylił się nade Mną i wysłuchał Mego wołania. Wydobył Mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki” (Ps 40,2-3).
Chwila ciszy…
 
Stacja X
Pan Jezus z szat obnażony
„Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejscem Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy” (Mt 27,33-35).
Chwila ciszy…
„Ty znasz moją hańbę, mój wstyd i mą niesławę, wszyscy co Mnie dręczą, są przed Tobą” (Ps 69,20).
Chwila ciszy…
 
Stacja XI
Pan Jezus przybity do krzyża
„Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali (…). Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony” (Mk 15,24; 27-28).
Chwila ciszy…
„Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga” (Ga 2,19-21).
Chwila ciszy…
 
Stacja XII
Pan Jezus umiera na krzyżu
„Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha” (Łk 23,44-46).
Chwila ciszy…
„Imię jego niech trwa na wieki; jak długo świeci słońce, niech wzrasta jego imię! Niech się wzajemnie nim błogosławią! Niech wszystkie narody ziemi życzą mu szczęścia!” (Ps 72,17).
Chwila ciszy…
 
Stacja XIII
Pan Jezus zostaje zdjęty z krzyża
„Aby ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat (…) Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda (…). Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił” (J 19,31-34; 37-38).
Chwila ciszy…
„Idźcie, dzieci, idźcie, ja zaś sama i opuszczona zostać muszę (…). Ja z ufnością oddałam Przedwiecznemu wybawienie wasze i rozradował mię Święty miłosierdziem, jakie okaże wam prędko Przedwieczny, wasz Zbawca” (Ba 4,19-22).
Chwila ciszy…
 
 
Stacja XIV
Pan Jezus złożony do grobu
„Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei, imieniem Józef (…), udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu (…). Nazajutrz (…) arcykapłani i faryzeusze (…) poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień i stawiając straże” (Mt 27,57-66).
Chwila ciszy…
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12,24).
Chwila ciszy…
 
 
Zakończenie
„Zrozumieliście to wszystko?” (Mt 13,51).
Chwila ciszy…
„Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” (Łk 24,32).
Chwila ciszy…
„Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J 13,14).
Chwila ciszy…

oprac. ks. Maciej K. Kubiak
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.