Droga Krzyżowa dla dorosłych

Jezus obliczem Boga

03/03/17 Olaf Szczypiński
W upadkach Jezusa odnajdujemy coś z naszego życia. Nasuwają one myśli o naszej słabości i niewystarczalności. Zaraz po tym, jak dotykamy Boga (Szymon) lub wpatrujemy się w Jego oblicze (Weronika) ulegamy podszeptom pychy i chcemy budować królestwo samouwielbienia. Wzdrygamy się na myśl o niegodziwościach możnych tego świata, a sami często czcimy siebie zapominając o tych, którzy są blisko. Jezu, dźwigający nasze boleści, uzdrów nas przez swoje rany (por. Iz 53,4-5).