FORUM HOMILETYCZNE

Idźcie i głoście - program dla wszystkich

17/02/17 Danuta Stankiewicz
Kto kocha Boga, ten będzie dążył do świętości i u tego miłość ku Niemu rozleje się na bliźnich. Dzban pełen miłości Bożej, gdy się napełni, to nadmiar tej miłości będzie się przelewać na siostry i braci.
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.