1 niedziela Wielkiego Postu

Sugestie słuchacza

27/02/17 Rafał Bernard
Jak to zrobić, żeby choć jedna owocna, osobista refleksja zrodziła się w człowieku po tym Słowie? Jak przenieść ciężar uwagi z samej, zawsze interesującej pokusy na świadome podejście do niej, na skutki ulegania i nieulegania pokusie? Jak sprawić, aby mechanizm obronny nie skupiał się za bardzo na samej pokusie i jej odrzuceniu (często nieskuteczne), ale przede wszystkim na zaufaniu do Boga, wyborze Jego drogi, docenieniu i budowaniu dobra?