2 niedziela Wielkiego Postu
Sugestia programowa

A gdy schodzili z góry…

12/03/17
Apostołowie razem z Jezusem dzielili trud wspinania się na „górę wysoką”. W tym przypadku nie chodzi jednak o wysokość góry, o skalę trudności w jej zdobywaniu, lecz o coś zupełnie innego. Istotą tego wydarzenia jest przemienienie Pana i to, że objawił On swe bóstwo uczniom.
Inaczej „smakuje” fotografia cudownej panoramy ze szczytu lub ładnych zakątków gór, gdy się wspinało na górę o swoich siłach. Tak też jest w życiu duchowym – to, co zdobywam własnym wysiłkiem, cieszy, bo jest to mój szczyt, to ja sam pokonałem swoje słabości, strach, lenistwo…
W homilii zwracamy uwagę na to, że praca nad własnym wnętrzem jest przede wszystkim indywidualnym spotkaniem z Trójjedynym. Przypominamy, że dziś modlimy się, pościmy i solidaryzujemy się z misjonarzami.
 
„Idźcie i głoście”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce