2 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dzieci

Nasza przemiana

12/03/17 ks. Tomasz Rogoziński
W pierwszym czytaniu podpowiedzi udziela nam Abraham. W Księdze Rodzaju słyszymy jak Pan Bóg daje mu obietnicę błogosławieństwa, czyli uczynienia go bardzo szczęśliwym oraz ojcem narodu. Aby tak się stało miał on opuścić dom swojego ojca, rodzinne strony i udać się w miejsce wskazane przez Pana Boga. Nie było to łatwe, ale Abraham posłuchał i uczynił tak jak mu polecił Bóg. Ta postawa Abrahama jest znakiem dla nas, że my również mamy udać się w drogę, duchową drogę przemiany życia podczas Wielkiego Postu. Mamy uczynić krok do przodu, np. uczynić sobie postanowienie, że wezmę udział w drodze krzyżowej dla dzieci.