2 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

12/03/17
W czytaniach na tegoroczną II niedzielę Wielkiego Postu uderzyło mnie odkrycie łaski Bożej darmo nam danej, a właściwie stale dawanej. I zaraz też pojawiło się pytanie: co z nią robimy? Abraham otrzymał obietnicę łaski. Tylko obietnicę… Uwierzył i wyruszył w drogę jak mu Pan rozkazał. Twarda szkoła wiary i bezwarunkowa odpowiedź – pójście w ciemno.