2 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do młodzieży

Wspinamy się…

12/03/17 ks. Maciej Przybylak
Przemienienie Jezusa wskazuje cel czasu Wielkiego Postu, jak i cel naszego życia. Pan Jezus wybrał uczniów, wszedł z nimi na górę i tam ukazał się w chwale. „Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło”. Pan pokazał kim naprawdę jest – jest Synem Boga. Jednak, jeżeli Kościół dzisiaj czyta nam tę Ewangelię to po to, by ukazać nam nie tylko jaki jest cel życia Jezusa, ale jaki jest nasz cel. Celem życia chrześcijanina jest bycie w chwale razem z Jezusem.