2 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Zbuduj sobie szałas

12/03/17 ks. Dariusz Dąbrowski COr
Po co Jezus zabrał tam swoich apostołów? Aby doświadczyli Boga! Dokładnie po to samo Kościół zabiera nas na górę Tabor na początku Wielkiego Postu. Jezus zabrał na tę górę swoich trzech apostołów po „sześciu dniach” – tak rozpoczyna się 17-ty rozdział Ewangelii wg Mateusza. Po „sześciu dniach” od czego? Odpowiedź znajdujemy w rozdziale wcześniejszym – po sześciu dniach od wypowiedzianych przez Mistrza słów do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie (16,23). Jezus zabiera tam Piotra, Jakuba i Jana oraz ciebie i mnie, aby pokazać nam sposób objawiania się Boga i sposób Jego działania.