2 niedziela wielkanocna
Sugestia programowa

Abyście wierząc, mieli…

23/04/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Różne są określenia dzisiejszego dnia: „druga niedziela wielkanocna”, „niedziela przewodnia”, „biała niedziela”, ale chyba najbardziej znane to „niedziela miłosierdzia Bożego”. Ponieważ wszyscy potrzebujemy daru miłosierdzia, dlatego udajemy się do Wieczernika, gdzie czeka na nas Pan.
Co się stało z apostołem Tomaszem? Gdzie był w tym czasie, gdy Mistrz przybył w dniu swego zmartwychwstania? Tego ewangelista Jan nie zapisał, bo ważniejsze jest to, że po ośmiu dniach spotkał Pana. Co więcej, dane mu było zobaczyć rany Chrystusa. Reakcja apostoła jest niezwykle nośna w słowach: „Pan mój i Bóg mój”.
„Z tego jasno wynika, że wiara jest uzasadnieniem tych rzeczy, które widzialnymi stać się nie mogą. Co do tego, co się widzi, nie ma się wiary, lecz poznanie. Dlaczego jednak, gdy Tomasz zobaczył i dotknął, powiedziano: «Uwierzyłeś dlatego, żeś Mnie ujrzał?». Dlatego że co innego widział, a w co innego uwierzył. Śmiertelny bowiem człowiek Bóstwa widzieć nie może” (św. Grzegorz Wielki).
 
„Idźcie i głoście”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce