2 niedziela wielkanocna
Homilia do dzieci

Głosimy Miłosierdzie Boże

23/04/17 ks. Paweł Wygralak
Pan Jezus wie, że jesteśmy słabi i dlatego, aby nas wspomóc w swoim miłosierdziu ustanowił jeszcze sakrament pokuty. Kiedy po chrzcie człowiek, a zdarza się to każdemu z nas, niestety zgrzeszy, to wówczas może przystąpić do sakramentu pokuty i prosić Pana Jezusa o przebaczenie.