2 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Imię Jezusa – nadzieja

23/04/17 ks. Piotr Winkler
Wszystkie nadzieje spełniły się w Osobie Syna Bożego – Jezusa Chrystusa, który narodził się z Maryi Dziewicy, swym nauczaniem i czynami wskazał nam drogę, by w końcu dokonać zbawienia człowieka. Zwieńczeniem było dzieło Odkupienia: śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i zesłanie Ducha Świętego.