2 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Wspólnota wiary

23/04/17 ks. Maciej Szczepaniak
„Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. Tomasz był potrzebny Kościołowi, byśmy usłyszeli słowa Jezusa: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.