3 niedziela Wielkiego Postu
Sugestia programowa

Jesteśmy przekonani, że On…

19/03/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Nie tak łatwo jest przekonać rozmówcę do swych poglądów, niezależnie od tego, czy opieramy się w dowodzeniu na intelekcie (rozum), czy przemawiamy do serca (uczucie). Czasami i jedno, i drugie po prostu nie działa. Słowiańska przekora?
Samarytanie przekonali się o prawdziwości słów kobiety, bowiem na jej prośbę wyszli z miasta, aby zobaczyć Jezusa. A gdy na własne oczy ujrzeli Mistrza (obraz) i na własne uszy usłyszeli Jego nauczanie (słowo), wtedy uwierzyli w Niego. O dziwo, Jezus pozostał w Sychar raptem dwa dni. „Dwudniowe rekolekcje” z samym Panem wystarczyły, aby wielu uwierzyło, że Jezus jest Zbawicielem.
Aby przekonać rozmówcę do życia według ewangelicznych idei, trzeba nimi żyć na co dzień, nawet niekoniecznie trzeba wychodzić z domu. Uważnemu słuchaczowi wystarczy bowiem świadectwo życia.
Homilię koncentrujemy na obrazie Kościoła w osobie Samarytanki; wspólnie z wiernymi poszukujemy adekwatnych do codzienności sposobów świadectwa wiary (nowa ewangelizacja).
 
„Idźcie i głoście”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce