3 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

19/03/17 Michał Piotr Gniadek
Zbawiciel mówi o wodzie żywej, po napiciu się której nie będziemy już pragnąć. Zapewne każdy z nas doświadczył duchowego ożywienia, częstszego przystępowania do sakramentów. Dlaczego jednak przeminął ten entuzjazm? Czy zatem nie posmakowaliśmy tej wody, o której nadprzyrodzonych właściwościach zapewnił nas przecież Jezus? Jak rozpoznać w sobie prawdziwy głos nawrócenia, a nie chwilową tęsknotę za Bogiem?