3 niedziela wielkanocna
Sugestia programowa

W tej samej godzinie wybrali się…

30/04/17
Poszukiwanie nowych form uczestnictwa w Eucharystii ma na celu lepsze poznanie tajemnicy wiary. Chodzi nie tylko o przeżywanie (uczucia), ale i o rozumienie (poznanie). Dlaczego katolicy stosują tak niewiele określeń Eucharystii? Zazwyczaj słyszy się: „Idę do kościoła”, „Idę na mszę” – tak, jakby innych słów nie znali.
Tymczasem Ewangelia podsuwa obrazy, których nie sposób nie zauważyć, nie można o nich zapomnieć. Droga do Emaus to nie tylko wspaniała katecheza Chrystusa; kończy się ona wspólnym posiłkiem, „łamaniem chleba”. Wprawdzie to nie Eucharystia, lecz posiłek, ale od tego wydarzenia chrześcijanie nazywali Eucharystię „Łamaniem Chleba”.
„Cóż więc owo czytanie nam daje? Coś wielkiego, jeśli tylko zechcemy zrozumieć. Ukazał się Jezus, był widziany oczyma, a jednak nie został poznany. Pan szedł z nimi po drodze, a sam był drogą, ale oni jeszcze nie szli po drodze, lecz spotkał ich, gdy zboczyli z drogi” (św. Augustyn).
W homilii akcentujemy fakt, że „jesteśmy ciągle w drodze”. Dzisiejsza Niedziela Biblijna rozpoczyna Tydzień Biblijny.
 
„Idźcie i głoście”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce