4 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

26/03/17 Patryk Jakubowski
Na ile przeciętny chrześcijanin może powstrzymać zło, panoszące się wokół? Istotne jest wyjaśnienie wiernym, że same rytuały religijne nie są ważniejsze niż drugi człowiek i nie stanowią istoty wiary. Przecież chcemy iść za Chrystusem a nie za faryzeuszami. To wiara w Chrystusa sprawia, że idziemy w światłości.