4 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Zmienić sposób patrzenia

26/03/17 ks. Artur Filipiak
Człowiek z dzisiejszej ewangelii jest niewidomy, ale teraz – mówi Jezus – objawią się na nim sprawy Boże. Bóg działa w Jezusie i niewidomy zostaje uzdrowiony. Jezus wyjaśnia to następująco: Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. Wszyscy, którzy pozwolą się ogarnąć temu światłu stają się – jak pisze św. Paweł w drugim czytaniu – dziećmi światłości. Bywa jednak i tak, że boimy się światła. Dlaczego? Przecież światło kojarzy się z czymś niezmiernie pozytywnym. Ale z drugiej strony światło powoduje, że widzimy lepiej...