5 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do młodzieży

Potężny głos i szczęśliwe uszy

02/04/17 ks. Wojciech Silski
Ikonami duszy nasłuchującej są siostry Maria i Marta – charakterami i usposobieniem bardzo różne – a tu jednak niezwykle zgodne – mówiące jednym głosem. Wiara wyzwala Boże działanie w sercu człowieka. Razem z Łazarzem mogę wyjść z moich grzechów i doświadczać wolności widzenia, słuchania i chodzenia po Bożych ścieżkach.