5 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

02/04/17 Teresa Cybulska
Duchowo nie może nic zaradzić elektronik, stolarz lub inny mistrz. Tu może być specjalistą Chrystus. Chrystus jest specjalistą we wszystkich duchowych dziedzinach i może pomóc w każdej sytuacji.