Niedziela Palmowa
Sugestia programowa

Prawdziwie, Ten był Synem Bożym

09/04/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Trudno jest ująć w jakiekolwiek klamry całą liturgię Wielkiego Tygodnia. Nie jest to zresztą potrzebne. Jedynie jako homiliści pragniemy skupić się na konkretnych tematach. Wypowiedź setnika i jego ludzi – „Prawdziwie, Ten był Synem Bożym” – niejako zamyka czytanie Pasji. Stanowi końcowy akord rozgrywającego się na Golgocie dramatu i wzywa do głębokiej refleksji nad stanem naszego ducha.
„Odpuście tym, którzy zgrzeszyli przeciw wam, aby i Pan przebaczył wasze grzechy, bo jeśliby kto zachował gniew lub nienawiść względem nawet jednego człowieka, będzie obchodził Wielkanoc na swoje nieszczęście; w tej bowiem świętej Komunii nie będzie wraz z Piotrem spożywał życia, ale z Judaszem śmierć” (Anonim z IX w.). Ostre są te powyższe słowa; mocne, ale prawdziwe.
 
„Idźcie i głoście”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce