Poniedziałek Wielkanocny
Homilia do dorosłych

Co wybiorę? Prawdę czy kłamstwo?

17/04/17 s. Urszula Kłusek SAC
Dziś Jezus Zmartwychwstały staje przed tobą. Możesz jak niewiasty zatrzymać się przy Nim, zasłuchać się w Jego Słowo i przyjąć je z wiarą, która wypełni twoje serce bojaźnią i radością. Możesz też nie słuchać Jezusa. Nakarmić się innymi słowami, przyjąć sporo pieniędzy, przyjemności, wygody, spełniania własnych zachcianek i stać się uczniem tych, którzy głoszą kłamstwo. Wybór należy do ciebie. Pan czeka na twoją odpowiedź.