Poniedziałek Wielkanocny
Homilia do dorosłych

Jesteśmy tego pewni!

17/04/17
W ten poniedziałek po Wielkanocy, nazywany „Poniedziałkiem Anioła”, nasze serca są wciąż napełnione radością paschalną. Po okresie Wielkiego Postu, czasie pokuty i nawrócenia (…); po sugestywnych celebrach Triduum Sacrum także i dziś stajemy przed pustym grobem Jezusa i rozważamy z zadziwieniem i wdzięcznością wielką tajemnicę zmartwychwstania Pana. Życie pokonało śmierć. Miłosierdzie i miłość zwyciężyły grzech!
Potrzeba wiary i nadziei, aby otworzyć się na tę nową wspaniałą perspektywę. A wiemy, że wiara i nadzieja są darami Boga i powinniśmy o nie prosić: „Panie, daj mi wiarę, daj mi nadzieję! Bardzo ich potrzebujemy!”. Pozwólmy, aby nas ogarnęły uczucia wyrażone w sekwencji paschalnej: „Tak, jesteśmy tego pewni – Chrystus prawdziwie zmartwychwstał”. Pan zmartwychwstał pośród nas! Ta prawda naznaczyła w sposób trwały życie apostołów, którzy po zmartwychwstaniu znów odczuli potrzebę, by iść za swym Mistrzem, a otrzymawszy Ducha Świętego, poszli bez lęku głosić wszystkim to, co widzieli na własne oczy i czego osobiście doświadczyli.
 
Franciszek, Rozważanie przed modlitwą „Regina caeli”, 28 III 2016