Poniedziałek Wielkanocny
Homilia do dorosłych

Pospiesznie oddaliły się od grobu

17/04/17 ks. Robert Klemens COr
Poniedziałek Wielkanocny jeszcze na świeżo rozedrgany jest wieścią z niedzielnego poranka. Dyskutuje się o tym co się wydarzyło. Rozpatruje różne możliwe wersje zdarzeń i – jak słyszeliśmy w Ewangelii – ustala najbardziej wygodne i przydatne. Można by tu bez większego trudu zobaczyć jak wyglądało manipulowanie informacją za czasów Jezusa i jak niewiele się zmieniło w tej kwestii we współczesnych czasach, ale to temat na inne rozważanie. Zostają ci, którzy inwestują w wymyślanie wyjaśnień i usprawiedliwień uwzględniających wszystkie możliwości interpretacyjne, które będą ratowały ich teorie; oraz te, które nie chcą tracić czasu – kobiety, które „wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno wybrały się do grobu”.