Poniedziałek Wielkanocny
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

17/04/17 Olaf Szczypiński
Dzisiejsze czytania pokazują mi, że wiara rodzi się ze słuchania i zrozumienia Słowa, dla przekazywania którego konieczna jest wspólnota świadków. Następstwem tego jest zmiana myślenia i działania (por. Dz 2,37–38).