Wielki Czwartek
Homilia do dorosłych

Abyśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam

13/04/17 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Dzisiejsza celebracja stanowi więc już część Triduum Paschalnego. Pożegnalna uczta Pana wpisuje się więc i dopełnia tradycję Paschy żydowskiej. Poruszają nas głęboko słowa Dobrej Nowiny według św. Jana Ewangelisty, który złożył swą głowę na Sercu Mistrza: Jezus widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował (J 13,1) – czyli do ostatniej chwili swojego życia, do całkowitego daru z siebie.