Wielki Czwartek
Sugestia programowa

Dałem wam bowiem przykład…

13/04/17
Dzielimy się z wiernymi ogromną radością z udziału w Kapłaństwie Chrystusa. Tym samym dajemy przykład życia z wiary. Chrześcijanie wciąż potrzebują umocnienia, gdyż codzienne troski zagłuszają głos Chrystusa, a czasem nawet – tak jak w przypadku Judasza – całkowicie zmieniają kierunek życia.
Ostatnia Wieczerza wciąż jest dla nas wydarzeniem kulminacyjnym, podczas którego Chrystus ustanawia sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa – nierozerwalnie ze sobą złączone.
„Pomiędzy barankiem i Barankiem stanęli apostołowie. Spożywali baranka wielkanocnego i prawdziwego Baranka. Apostołowie stanęli pomiędzy figurą i Prawdą. Widzieli upadającą figurę i nadchodzącą Prawdę” (św. Efrem).
W krótkiej homilii wyjaśniamy znaczenie figury baranka, o której mówi św. Efrem.
W Ciemnicy umieszczamy motto: Dałem wam bowiem przykład…
 
„Idźcie i głoście”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce