Wielki Czwartek
Homilia do dorosłych

Służąc, pokazał nam bliskiego Boga

13/04/17 ks. Tomasz R. Kubak
Rozpoczynamy dzisiaj ważne dni w roku liturgicznym, które upamiętniają najświętsze wydarzenie z historii wszechświata – mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. W czasie liturgii słuchamy opowieści Ewangelisty Jana, który przekazuje nam, że te najważniejsze chwilę rozpoczęły się od nieoczekiwanego, czy wręcz intymnego doświadczenia. Jezus umył swoim przyjaciołom brudne nogi.