Wielki Czwartek
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

13/04/17 Szymon Bojdo
Zastanawiamy się w tym roku jak żyć i głosić Jezusa, a św. Paweł mówi właśnie: gdy uczestniczymy w tej pamiątce, głosimy jego śmierć. A dzieje się to za pomocą bardzo prostych znaków, bo tak niewiele trzeba by przypomnieć te słowa Jezusa: kawałek chleba, kropla wina, ręce księdza: to znaki, dzięki którym Jezus wciąż będzie przychodzić do nas – czy potrafimy te znaki właściwie odczytywać?