Wielki Piątek
Homilia do dorosłych

Jest Zwycięzcą, bo stał się ofiarą

14/04/17 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Pośród wielu obrazów zatytułowanych Ecce Homo jest jeden szczególny dla nas w tym roku. To znane dzieło świętego brata Alberta. Obraz przedstawia Jezusa, który „wyszedł na zewnątrz”. Jego sylwetka rysuje się na tle pilastra rzymskiej budowli. Właśnie w tym miejscu i momencie „widzi” Go wyobraźnia artystyczna Alberta Chmielowskiego. Chrystus – ośmieszony i udręczony bolesnymi insygniami króla, znakami swej męki – staje jako prawdziwy Człowiek, jako „Mąż boleści” z Izajaszowej pieśni o Słudze Jahwe.