Wielki Piątek
Sugestia programowa

On sam, dźwigając krzyż…

14/04/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Jednym z trudniejszych aspektów naszej wiary jest dawanie świadectwa, wszak „poznają nas po czynach naszych”. Niezależnie od stopnia trudności staramy się, aby słowo szło w parze z czynem i myślą. Wielkopiątkowe skupienie, modlitewny nastrój i uczestnictwo w liturgii wspomagają naszą łączność z Chrystusem.
Pasja według św. Jana unaocznia wydarzenia Golgoty. Jezus staje się Barankiem, który poprzez śmierć na krzyżu gładzi grzech świata. Otwieramy się na natchnione słowo, aby przyjąć to wszystko, co dzieje się ze Słowem Wcielonym – Chrystusem.
„Abel był barankiem i składał w ofierze baranki. Któż widział kiedykolwiek, by baranek złożył w ofierze baranka? (…). W Nim bowiem wypełniły się tajemnice i figury, tak że On, który wszystko wypełnia, położył pieczęć” (św. Efrem).
W krótkiej homilii uwypuklić potrzebę dawania świadectwa wiary, aby w ten sposób wypełnić misję otrzymaną na chrzcie świętym.
 
„Idźcie i głoście”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce