Wielki Piątek
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

14/04/17 Szymon Bojdo
Choć tak często wydaje się, że triumfuje niesprawiedliwość, to dzisiejsze słowo pozwala dostrzec, że w Jezusie, który doświadczył skrajnej postaci niesprawiedliwości, możemy szukać pocieszenia, ratunku, pomocy. To przywołuje na myśl tak wielu ludzi, którzy we współczesnym świecie są wyśmiewani, wyszydzani, prześladowani. Jak wielu jest jeszcze tych, którzy mają odwagę naśladować Jezusa także w jego poniżeniu, iść za jego słowem, mimo prześladowania?