Wigilia Paschalna
Homilia do dorosłych

Odchodzę i przyjdę znów do was

15/04/17 s. Noela Wojtatowicz CSFN
W swym ziemskim życiu Jezus, tak jak my wszyscy, był uwarunkowany zewnętrznymi okolicznościami życia w ciele; związany z określonym miejscem i określonym czasem. Cielesność – czego doświadczamy na co dzień – stwarza pewne ograniczenia dla naszej egzystencji. Nie możemy być jednocześnie w dwóch miejscach, zmierzamy do wyznaczonego kresu, trudno nam przekroczyć i zrozumieć inność sióstr i braci, choć prawdziwa miłość pozwala nam burzyć na szczęście te mury.