Wigilia Paschalna
Homilia do dorosłych

Pragnienia Jezusa i nasze

15/04/17 ks. Tomasz R. Kubak
Wybór kobiet na pierwszych świadków zmartwychwstania jest niezwykle istotnym faktem. Zostają one wybrane jako te, które mają zanieść niesamowitą nowinę do uczniów Jezusa, którzy byli mężczyznami. Mają im ogłosić zmartwychwstanie Pana i przekazać Jego pragnienie spotkania z nimi w Galilei. Jakby tego wszystkiego było mało, jeszcze sam Jezus staje przed nimi i wita je serdecznie. Kobiety są pełne radości ale też i lęku...