Zmartwychwstanie Pańskie
Sugestia programowa

Biegli oni obydwaj…

16/04/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Wielkanoc jest czasem nie tylko wytchnienia (odpoczynku), ale także niezwykle radosnej modlitwy. Już sam fakt, że we mszy rezurekcyjnej uczestniczą także ci, którzy bardzo rzadko są na Eucharystii, obliguje nas do tego, abyśmy ze słowem dotarli do wielu.
Są kaznodzieje, którzy chcą dotrzeć do wszystkich. To oczywiście błędne założenie; pragnąc „nawrócić wszystkie serca i przemienić cały świat”, gubią oni radość wielkanocnego poranka. Młodszy Jan przybył pierwszy do grobu, ale nie miał tej wiary, odwagi i doświadczenia, którymi obdarzony był Piotr. Musiał więc poczekać na starszego, aby wspólnie z nim doświadczyć tajemnicy pustego grobu. Przedziwny jest ów bieg obydwu apostołów…
Biegniemy więc naprzeciw Chrystusowi zmartwychwstałemu, jakbyśmy chcieli Go wyprzedzić, zanim uda się do Galilei. Chcemy bowiem szybciej ujrzeć Jego święte oblicze. Jesteśmy przecież adwentowi, tęsknimy za paruzją.
W homilii akcentujemy radość zmartwychwstania Pana, która objawia się w codziennym życiu: we wspólnej modlitwie, wzajemnym odnoszeniu się do siebie, obdarzaniu się uczuciami, pomaganiu sobie we wszelkich pracach, wspólnym odpoczynku.
 
„Idźcie i głoście”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce