Zmartwychwstanie Pańskie
Homilia do dorosłych

Jednoczy nas wiara

16/04/17 ks. Rafał Kowalski
Jedni spośród nas na drodze wiary w Chrystusa są bardziej zaangażowani, wkładają więcej wysiłku w osiągniecie celu, inni (z różnych powodów) – mniej. Jedni kroczą powoli, inni biegną. Nie nam to oceniać. Ani Jan nie wypominał Piotrowi, że nie biegł jego tempem. Ani Piotr – Janowi, że ten bał się wejść do środka. Każdy ma własne ograniczenia, problemy w wierze. Często są one znane jedynie Bogu. Ważne, by ci którzy jak św. Jan – mają pewne obawy co do swojego większego zaangażowania się, stają dziś z boku i przyglądają się Kościołowi – spotkali w życiu takich Piotrów, którzy swoją postawą i czynami pokażą, że warto wejść do środka, poczuć się częścią Kościoła.