Zmartwychwstanie Pańskie
Homilia do młodzieży

Moc zmartwychwstania

16/04/17 ks. Marcin Chudzik
Najpierw musimy zadać sobie pytanie, co to jest moc zmartwychwstania? To jest moc przemiany, przejścia! Człowiek ma problem – problemem jest grzech, nieposłuszeństwo wobec Boga. On ustalił zasady, On jest prawdą niezmienną, On jest wierny wobec człowieka. Pismo święte uczy nas, że grzech, nasze nieposłuszeństwo oddziela nas od Boga. Wszyscy urodzili się ze skłonnością do grzechu. My sami od siebie nic nie możemy zrobić, aby to zmienić. Ani nasze prace, nasze pragnienie, nasze wysiłki – nic, co od nas pochodzi, nie może naprawić naszej relacji z Bogiem.