Zmartwychwstanie Pańskie
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

16/04/17 Danuta Stankiewicz
Ani straż wojskowa, ani kamień, ani urzędowe pieczęcie, ani zemsta Annasza, Kajfasza i Piłata nie mogły przeszkodzić Zmartwychwstałemu...