Apostolstwo modlitwy
Homilia do dorosłych

Solidarność całej wspólnoty (na marzec)

03/03/17 ks. Paweł Szpyrka SJ
Aby prześladowani chrześcijanie doświadczali wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i pomoc materialną.